• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Zahraniční stážisti na Hviezdoslavke

24.01.2018

Popredné miesto v školskom vzdelávacom programe ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej dlhodobo patrí komunikácii. A to nielen v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch. Tradičný výchovno-vyučovací proces sa snažíme dopĺňať  rôznymi mimovyučovacími aktivitami , ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania našich žiakov. Jednou z uvedených aktivít bolo aj zapojenie sa do projektu EDUCATE SLOVAKIA. Tento vzdelávací projekt je zastrešovaný organizáciou AIESEC a jeho cieľom je zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Za týmto účelom k nám v uplynulých dňoch zavítali štyria mladí stážisti z rôznych krajín sveta- Indonézie, Brazílie a Mexika.

Žiaci druhého stupňa tak mali možnosť prostredníctvom nich celý týždeň spoznávať nielen kultúru, tradície a zvyky týchto exotických krajín, ale aj seba samých. Dôležitým posolstvom celého projektu totiž bolo viesť mladých ľudí k vzájomnému rešpektu, láske, vzájomnej tolerancii a k porozumeniu odlišnosti. Na hodinách anglického jazyka preto žiaci na chvíľu odložili učebnice a pracovné zošity a angličtina sa pre nich stala skutočným dorozumievacím jazykom, nie iba jedným z predmetov v škole. Pre mnohých žiakov to bola prvá skúsenosť komunikovať s cudzincom.

Steven s Anou a Ivan s Talithou pripravili pre žiakov veľa zaujímavých hier a aktivít, na ktoré by možno taký tradičný učiteľ ani nenabral odvahu.

V popoludňajších hodinách sme sa zase snažili našim novým priateľom ukázať život v Revúcej, slovenské tradície, jedlo, kultúru. Vzali sme ich preto na prehliadku do Múzea Prvého slovenského gymnázia, na Salaš Zbojská, do kaviarne, pizzérie alebo sme im otvorili dvere našich domovov. Ale keď v stredu napadol nový krásny čistý biely sneh, nebolo väčšej radosti. Keďže v Indonézii majú len dve ročné obdobia – obdobie sucha a obdobie dažďov, v Mexiku či Brazílii taktiež nesneží, bol čerstvý sneh najväčším slovenským zážitkom.

Po spoločne strávených chvíľach plných veselosti a  vzájomného spoznávania však prišiel moment rozlúčky. Ivan, Steven, Ana a Talitha museli pokračovať vo svojom projekte v iných mestách, na iných školách. Nám však ostanú krásne spomienky a myšlienky, ktoré nám tu naši vzácni hostia zanechali.

ZŠ  Hviezdoslavova , Revúca

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo