• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

 

AKTUALITY 2018/2019


Zahraniční stážisti na Hviezdoslavke

24.01.2018

Popredné miesto v školskom vzdelávacom programe ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej dlhodobo patrí komunikácii. A to nielen v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch. Tradičný výchovno-vyučovací proces sa snažíme dopĺňať  rôznymi mimovyučovacími aktivitami , ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania našich žiakov. Jednou z uvedených aktivít bolo aj zapojenie sa do projektu EDUCATE SLOVAKIA. Tento vzdelávací projekt je zastrešovaný organizáciou AIESEC a jeho cieľom je zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. Za týmto účelom k nám v uplynulých dňoch zavítali štyria mladí stážisti z rôznych krajín sveta- Indonézie, Brazílie a Mexika.

Žiaci druhého stupňa tak mali možnosť prostredníctvom nich celý týždeň spoznávať nielen kultúru, tradície a zvyky týchto exotických krajín, ale aj seba samých. Dôležitým posolstvom celého projektu totiž bolo viesť mladých ľudí k vzájomnému rešpektu, láske, vzájomnej tolerancii a k porozumeniu odlišnosti. Na hodinách anglického jazyka preto žiaci na chvíľu odložili učebnice a pracovné zošity a angličtina sa pre nich stala skutočným dorozumievacím jazykom, nie iba jedným z predmetov v škole. Pre mnohých žiakov to bola prvá skúsenosť komunikovať s cudzincom.

Steven s Anou a Ivan s Talithou pripravili pre žiakov veľa zaujímavých hier a aktivít, na ktoré by možno taký tradičný učiteľ ani nenabral odvahu.

V popoludňajších hodinách sme sa zase snažili našim novým priateľom ukázať život v Revúcej, slovenské tradície, jedlo, kultúru. Vzali sme ich preto na prehliadku do Múzea Prvého slovenského gymnázia, na Salaš Zbojská, do kaviarne, pizzérie alebo sme im otvorili dvere našich domovov. Ale keď v stredu napadol nový krásny čistý biely sneh, nebolo väčšej radosti. Keďže v Indonézii majú len dve ročné obdobia – obdobie sucha a obdobie dažďov, v Mexiku či Brazílii taktiež nesneží, bol čerstvý sneh najväčším slovenským zážitkom.

Po spoločne strávených chvíľach plných veselosti a  vzájomného spoznávania však prišiel moment rozlúčky. Ivan, Steven, Ana a Talitha museli pokračovať vo svojom projekte v iných mestách, na iných školách. Nám však ostanú krásne spomienky a myšlienky, ktoré nám tu naši vzácni hostia zanechali.

ZŠ  Hviezdoslavova , Revúca

Vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok sme obhájili 2.miesto

Dňa 16.10.2018 sa v ZŠ I.B. Zocha v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo najmladších žiakov a žiačok vo vybíjanej za účasti 4 družstiev...

Vitamíny pre zdravie

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov ( FAO) v roku 1945...

Zbierať starý papier sa oplatilo...

Na záchranu jedného stromu musíme vyzbierať 125 kg starého papiera. Súťažný zber papiera medzi triedami sa stáva na Hviezdoslavke už tradíciou...

Jesenné tvorenie v ŠKD

Nevšedné popoludnie mohli zažiť deti z ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Každý deň jablko, od lekára ďaleko...

Aj tento školský rok sme sa rozhodli venovať zdravému stravovaniu a významu vitamínov pre naše telo...

Hviezdoslavka opäť úspešná v zbere papiera

Október sa u nás v škole, okrem iného, nesie aj v znamení zberu papiera...

Jabĺčkové popoludnie

K jesennému obdobiu patrí aj jesenné ovocie. My sme si z neho vybrali najkrajší druh, ktorým je jabĺčko...

Rozlúčka s letom.......

Ani sme sa nenazdali, dva mesiace prázdnin ubehli ako voda. Leňošenie sme vymenili za školské lavice a povinnosti...

Európsky deň jazykov 2018

26. september je už 17 rokov venovaný jazykom európskych národov...

Matej Tóth po roku opäť navštívil našu školu

24. september 2018 sa stal pre našu školu významným dňom. Po necelom roku k nám opäť zavítal výnimočný slovenský atlét, olympijský víťaz a majster sveta, ktorý sa venuje chôdzi na 20 a 50 km Matej Tóth.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Škôlkari na dopravnom ihrisku v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

Počas slnečných jesenných dní navštívili predškoláci mesta Revúca novovybudované dopravné ihrisko v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici...

Deň dopravnej výchovy na školskom dopravnom ihrisku

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod...

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Tak ako v mnohých iných školách na Slovensku, aj v ZŠ, Hviezdoslavova1 v Revúcej sme 3.9.2018 privítali nový škol. rok 2018/2019...

Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

 • Plenárne a triedne schôdzky RZ
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.9.2018 (štvrtok) so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

  Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo