• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


V Testovaní 5 sme dosiahli opäť nadpriemerné výsledky

22.01.2018

V uplynulých dňoch boli zverejnené výsledky Testovania 5, ktoré sa uskutočnilo  22.11.2017 . Aj keď výsledky piatakov nášho okresu nie sú najlepšie, žiaci 5. ročníka  našej školy nás veľmi potešili. Výsledky našich piatakov sú lepšie ako celoslovenský priemer aj ako priemer Banskobystrického kraja. Teší nás aj to, že v matematike  boli výsledky žiakov našej školy (72,4%)  porovnateľné s výsledkami Bratislavského kraja (73,5 %), ktorý  mal najlepšie  hodnoty.

Celkové výsledky Testovania 5-2017 si pozrite v nasledujúcej tabuľke.

Predmet: Matematika

Priemer školy

Priemer   SR

Priemer Banskobystrický kraj

Priemer  okres Revúca

72,4%

64,7%

60,2%

46,3%

Rozdiel  v prospech školy

 + 7,7%

+12,2%

+26,1%

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Priemer školy

Priemer SR

Priemer Banskobystrický

 kraj

Priemer okres Revúca

66,8%

62,8%

61,3%

Nie je zverejnené

Rozdiel v prospech školy

+ 4,0%

+5,5%

 
Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo