• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


„Ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má!

21.12.2017

        V roku 1959 schválila OSN Deklaráciu práv dieťaťa a v roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa. Týmito dokumentmi štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nim pristúpila aj Slovenská republika. 

     Naša škola si každoročne pripomína práva detí počas vianočného zhonu a radosti z najočakávanejšieho sviatku roka. Nie preto, aby sme na Vianoce nemysleli, ale preto, aby sme sa na chvíľu zastavili a uvedomili si, že nie všetky deti majú Vianoce! Nie všetky deti na svete sú šťastné, zdravé a milované...

     A ako prebiehal náš deň? Tí mladší súťažili v telocvični. Zopakovali si všetky svoje práva, lepili obrázky, odpovedali na otázky, písali aj po anglicky, vymýšľali, vysvetľovali. Museli sa veľmi snažiť, keď chceli zvíťaziť. Medzi súťažnými kolami si každá trieda pripravila pekný program s básničkami, pesničkami i divadielkom. Starší žiaci súťažili v triedach. Okrem vedomostného kvízu si znalosti utvrdili aj formou testu. Na záver si pozreli dokumentárny film Všeobecná deklarácia ľudských práv a vytvorili spoločnú nástenku.

     Tak nezabúdajme  – Čím  viac našim deťom dáme, tým šťastnejšími zostaneme! Verme teda, že podobnými aktivitami vychováme z našich žiakov  lepších a čestnejších ľudí.

 

Mgr. I. Beľáková

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo