• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY na ZŠ Hviezdoslavova Revúca

14.12.2017

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 53 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo svoje vedomosti a zručnosti. Úspešným riešiteľom sa stáva súťažiaci, ktorý z 15 – tich úloh vyrieši správne aspoň 10 úloh. Veľkou devízou úspechu je aj to, že za každé ušetrené celé 4 minúty získa 1 bod za čas.

Vyhodnotenie podľa ročníkov:

3. ročník:

 súťažilo 8 žiakov, úspešný bol 1 žiak:

1.      miesto : Boldiš Boris III.B

 

4.     ročník:

  súťažilo 8 žiakov, úspešní boli 5 žiaci:

1.      miesto: Sabol Tadeáš  IV.A

2.      miesto: Oravec Jakub  IV.B

3.      miesto: Piljanová Terézia  IV.A

4.      miesto: Rogos Daniel  IV.A

5.      miesto: Ďurán Vladimír  IV.A

 

5.   ročník:

súťažilo 12 žiakov, úspešní boli 2 žicaci:

1.      miesto: Shekhter Maxim  V.A

2.      miesto: Danko Ivan V.A

 

6.   ročník:

súťažilo 9 žiakov, úspešný bol 1 žiak:

1.      miesto: Lipták Tobias VI.A

 

7.   ročník:

súťažilo 9 žiakov, nebol úspešný ani jeden žiak

 

8.   ročník:

súťažilo 7 žiakov, úspešný bol 1 žiak:

1.      miesto: Berzéty Ján VIII.A

 

Absolútnym víťazom sa stal Shekhter Maxim z V. A triedy, ktorý nestratil ani jeden bod.

Len jeden bod z 15 – tich stratili žiaci: Boldiš Boris III. B, Sabol Tadeáš IV. A a Piljanová Terézia IV. A trieda.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme  a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Mgr. K. Kováčová

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo