• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Deň otvorených dverí na Hviedzoslavke

05.12.2017

5.12.2017 - deň, kedy je školská brána otvorená pre každého. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach detí a ich rodičov. Čas, ktorý v danej chvíli ubieha neuveriteľne rýchlo. Miesto, kde sa môžete cítiť super. Aktivity, vďaka ktorým nadobúdate pocity spolupatričnosti. Tento predvianočný čas  znamená pre Hviezdoslavku deň plný návštev, pretože už niekoľko rokov ho organizujeme  pravidelne  pre širokú verejnosť, či už ide o bývalých absolventov alebo budúcich žiakov školy, alebo len tak pre zážitky  návštevníkov. Tradičná akcia, na ktorú sme sa  tešili a vzorne pripravili. Už vstupný areál dýchal čarom Vianoc, predvianočnú atmosféru bolo cítiť všade navôkol. Vôňa ihličia z ikebán, výsledok práce žiakov, b ol toho len dôkazom. Rodičia, ale i starí rodiačia  či priatelia školy, bývalé  kolegyne  prijali pozvanie do prostredia, v ktorom žiaci plnili rôzne zaujímavé úlohy. Mnohí si na hodinách počas vyučovacieho procesu pripomenuli rôzne pravopisné pravidlá, matematické postupy, slávnu minulosť našich predkov alebo si oprášili vedomosti v rámci iných vyučovacích  predmetov. Každý hosť si to zamieril do vybranej triedy, kde sledoval aktivity svojho syna či dcéry, vnuka či vnučky. Po absolvovaní „návštevy v škole“ dobre padlo i malé občerstvenie. Súčasťou Dňa otvorených dverí  bola i vianočná burza. Spoločný Deň otvorených dverí bol pre všetkých jednou úžasnou nezabudnuteľnou akciou, o čom svedčia aj zápisy hostí v kronike školy:

„Všetko úplne super. Som rada, že tu je moje dieťa.“

„Ďakujem za príjemnú predvianočnú atmosféru. Pán žehnaj tejto škole.“

„Veľmi sa mi páčilo vo vašej škole.“

„Kvalitná práca vyučujúcich.“

„Ako každý rok som z priestorov školy nadšená, skláňam sa pred úžasnou tvorivosťou pedagógov tejto školy.“

Ďakujeme všetkým, ktorí k nám zavítali. Pevne veríme, že naši hostia sa u nás dozvedeli niečo nové, prežili príjemný deň a odchádzali domov s pocitom, že ich ratolesti sú zverené do správnych rúk. Budeme veľmi radi, ak sa všetci opäť  o rok stretneme.

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo