• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


„Živá“ červená stužka na ZŠ Hviezdoslavova ulica v Revúcej

05.12.2017

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Kampaň "Živá" červená stužka 2017 si žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pripomenuli rôznymi aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy a hodinách informatiky zhotovovali pohľadnice a plagáty s tematikou červenej stužky. Žiakom sa veľmi páčila aj práca na hodinách etickej výchovy, kde žiaci vytvorili 3 D obraz červenej stužky zhotovený z malých modelov červených stužiek. Tento plagát pripevnili k nástenke, na ktorej sú vystavené pohľadnice a plagáty, ktoré žiaci zhotovili. Počas kampane žiaci pozerali krátke videofilmy o šírení vírusu HIV a príznakoch ochorenia AIDS. Veľká časť rozhovorov žiakov s vyučujúcimi sa venovala hlavne prevencii týchto ochorení. Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali besedu na tému "HIV/AIDS". Vyvrcholením aktivít venovaných kampani „Živá červená stužka“ bolo vytvorenie obrazu živej červenej stužky, ktorú vytvorili žiaci ôsmeho ročníka.

Mgr. K. Kováčová

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo