• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Zážitkové vyučovanie anglického jazyka

21.11.2017

Jedným z najdôležitejších cieľov modernej školy je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu jazyku. Naučiť ich pojmy a slovnú zásobu, ktorú budú vedieť používať v každodennom živote, je snahou všetkých učiteľov. Vraví sa, že deti robia rady to, čo im dáva zmysel. A tak sme sa na hodinách anglického jazyka u štvrtákov na ZŠ Hviezdoslavovej v Revúcej rozhodli uložiť si do pamäte najdôležitejšie pojmy potrebné v komunikácii na tému Jedlo. Spoločne sme si v kuchynke pripravili chutnú desiatu ,,Zapekaný chlebík so šunkou a syrom“. Samozrejme, že sme ju obohatili o zdravú zeleninku. Neskôr sme sa spoločne učili ako si pýtať jedlo v reštaurácii a zahrali sme sa na čašníkov. Žiaci zaujali aktívny postoj k tejto aktivite a v príjemnej uvoľnenej atmosfére si spojili praktické uplatnenie nadobudnutých vedomostí a pojmov v každodenných reálnych situáciách. Snažili sme sa, aby pochopili význam toho, načo sa učia jednotlivé pojmy a aby to naučené dokázali aj tvorivo aplikovať.      

Mgr. A. Sabolová

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo