• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Medzinárodný deň školských knižníc – 23. október 2017

08.11.2017

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1993. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.

„Kvetiny a knihy sú pre mnoho ľudí práve tak potrebné ako denný chlieb.“

Aj v tomto školskom roku si tento deň aktívne pripomenuli aj žiaci našej školy.  Oslavy školskej knižnice sa u nás začali o niečo skôr, kedy žiaci začali vyrábať záložky do kníh. Výrobou záložiek  sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Vyrobené záložky si naša škola vymenila s našou partnerskou školou v Litovli. Žiaci tak nadviazali kontakt s čitateľmi ich knižnice. V týždni od 23.-27. októbra žiaci 5.-9. ročníka venovali časť vyučovacích hodín SJL problematike kníh, v každom ročníku v inej súvislosti.  Tento deň sme začali rozhlasovou reláciou o knihách. O tom, aké sú knihy dôležité, akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, hrdinovia môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, postrašiť alebo poučiť. Potom sa žiaci po ročníkoch venovali práci s knihou. Žiaci na druhom stupni mali rôzne aktivity zamerané na podporu čítania. V aktivite Kreslo pre hosťa predstavovali svojim spolužiakom knihy, ktoré radi čítajú. Žiaci 5. a 6 . ročníkov sa venovali malým formám ľudovej slovesnosti. Vybrali si príslovia, porekadlá a pranostiky a pomocou ilustrácie ich ľubovoľnou technikou znázorňovali.  Žiaci siedmych ročníkov tvorili kalendár na tento školský rok. V každom mesiaci dominovala jedna obľúbená kniha či literárna postavička.  Žiaci 8.B tvorili tiež kalendár. Ten ich bol zameraný na výročia literárnych osobností.

Keďže tohtoročnou témou MDŠK bol život a práca jedného zo zakladateľov Československej republiky, Milana Rastislava Štefánika,  žiaci 8. a 9. ročníka si pozreli prezentáciu o mladosti, štúdiu a tiež o vedeckej kariére tejto osobnosti našich dejín. Výsledkom ich projektovej práce bolo zhotovenie nástenky – M. R. Štefánika.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je spoločným cieľom nás, učiteľov i rodičov, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh.

„Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto v nej nevie čítať!“

Vyučujúce SJL

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo