• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Imatrikulácia prvákov na Hviezdoslavke

28.10.2017

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok, 26.októbra. Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci  zo žiackeho parlamentu, ktorí pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej jedálne. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program mladších žiakov. Aj tentoraz bol originálny, niesol sa v znamení známej rozprávky o nezbednej včielke Maji. Okrem rozprávkových postavičiek hlavnú úlohu zohrali práve tí najmenší, prváci. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Z rúk kráľovnej včielok si prevzali imatrikulačný list, medailu a sladkú odmenu, ktorú pre nich pripravili pani kuchárky. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí si spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

Mgr. B. Kilíková

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo