• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Potulky po mestách Slovenska na Hviezdoslavke

15.10.2017

Slovensko. Malá a predsa veľká krajina, v ktorej nájdeme neskutočné množstvo miest, ktoré stoja zato ich navštíviť. Slovenské mestá v sebe skrývajú veľa pamiatok a zaujímavostí, no nie všetci sa k nim dostaneme. A práve preto pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl sa učitelia a priatelia ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej rozhodli usporiadať zaujímavé dopoludnie pre svojich žiakov.V sobotu 14.10.2017 vytvorili pestrý mix stanovíšť so zaujímavými mestami Slovenska, kdežiaci našli veľa podnetného, zaujímavého, ale aj náučného materiálu, s ktorým sa stretávajú na vyučovaní vlastivedy, slovenčiny, dejepisu, matematiky, či telesnej výchovy. Príjemná atmosféra podujatia navodená dobrou náladou detí, ktorí strhli svojich rodičov k úsmevu a pomoci pri zdolávaní prekážok, sa šírila počas celého dopoludnia. Veď pri zdolávaní vojenskej pevnosti v Komárne, spočítaní mincí z mincovne v Kremnici, odbehnutí maratónu v Košiciach, hádzaní predmetov na klietku hanby v Levoči, poskladaní puzzle 1. slovenského gymnázia v Revúcej, či vyriešení tajného písma z Trnavy, išlo hlavne o zábavu. Radosť v detských očiach pri vyhrávaní tomboly, jedení koláčikov či cukrovej vaty, hovorila za všetko. Nesmieme zabudnúť poďakovať rodičom, ktorí uvarili výborný guláš  a tak dúfame, že aj o rok budeme v tejto tradícii pokračovať.

Mgr. Anna Sabolová

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo