• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Európsky Deň jazykov

28.09.2017

Poznáte príbeh o Babylone? Ľudia v ňom začali odrazu používať rôzne jazyky pri stavaní spoločnej veže, a tak mali veľký problém pri vzájomnej komunikácii. Veža tak ostala nedokončená...

26. septembra si pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici taký malý babylon vyskúšali na projektových aktivitách, ktoré pre nich pripravili vyučujúci cudzích jazykov. Tento rok však medzi žiakmi nezaznela len naša obligátna angličtina či nemčina, ale žiaci sa potrápili aj s francúzskymi, talianskymi, holandskými, poľskými a tiež rómskymi slovíčkami. A tak sa naši šikovní piataci, šiestaci a siedmaci mohli dozvedieť napríklad aj to, ako v Taliansku kotkodákajú sliepky, v Anglicku kvičia prasiatka alebo v Nemecku kŕkajú žaby. Rôznymi druhmi aktivít, ktoré rozvíjajú tvorivosť, pochopenie písaného aj počutého textu, ako aj praktické uplatnenie nadobudnutých vedomostí, sa učitelia snažili oživiť proces výuky cudzích jazykov a tiež zvyšovať záujem detí o jazykovú oblasť vzdelávania. Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. V modernej Európe však rôznorodosť nerozdeľuje, ale práve naopak – spája. A my, učitelia sa aspoň tak trochu snažíme každý rok 26. septembra skúšať stavať našu európsku babylonskú vežu v mysliach mladých ľudí.

Mgr. Lucia Barišová

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo