• |
  • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Ďakujeme všetkým priaznivcom našej školy, ktorí sa zapojili do SMS hlasovania. Vďaka Vám sme získali Športovú akadémiu Mateja Tótha na školský rok 2018/2019!!!

AKTUALITY 2018/2019


Zoznam pomôcok pre žiakov I. ročníka

Zoznam pomôcok potrebných pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2017/2018


Nová športovo-oddychová zóna

25.09.2017

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej organizuje množstvo mimovyučovacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie voľného času, podporu zdravého psychického vývoja detí. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa vedenie školy rozhodlo v priestoroch školského dvora zriadiť športovo-oddychovú zónu. A tak po letných prázdninách čakalo žiakov školy malé prekvapenie v podobe novej workoutovej zostavy a niekoľkých exteriérových fitnes prvkov. V novej športovo-oddychovej zóne budú môcť žiaci tráviť nielen čas prestávok, ale priestor sa bude využívať aj  na realizáciu mnohých mimovyučovacích podujatí a aktivít na podporu spolupráce školy a rodiny. Touto cestou sa chceme poďakovať poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja – MVDr. Eve Cireňovej, Ing. Júliusovi Laššanovi a MVDr. Jánovi Šeševičkovi, ktorí nám poskytli  finančnú dotáciu  vo výške 3000€ na zakúpenie workoutovej zostavy a parkových lavičiek. Taktiež ďakujeme Slovenským magnezitovým závodom  Jelšava a  Rodičovskému združeniu pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1, Revúca za poskytnuté finančné prostriedky na nákup exteriérových fitnes prvkov.

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca ďakuje všetkým jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca, organizáciám i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2017/2018. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Slávnostné ukončenie školského roka

Dnešný deň sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018...

Vystúpenie The SHOES SDC

Posledný deň pred ukončením školského roka nám predviedla v priestoroch našej telocvične svoje tanečné umenie skupina The SHOES SDC...

Výlet do jaskyne

Krásu Ochtinskej aragonitovej jaskyne prišli na školskom výlete obdivovať prváci s pani učiteľkami a pani asistentkou...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo