• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Oznam k začiatku školského roka 2021/2022 - klik TU

AKTUALITY 2021/2022


Jesenný zber papiera

02.11.2021

Mesiac október sa tradične nesie na Hviezdoslavke zberom papiera. Tento rok sme si pre najlepšiu triedu na prvom a druhom stupni pripravili výlet do okolia Revúcej.  Naši žiaci spoločne vyzbierali 8 ton papiera.

Výsledky : 1. Stupeň: 1. miesto III.A – 990 kg. Najlepší zberači na prvom stupni sú sestry Koreňové z III.A  s 700 kg papiera.

                                   2. Stupeň:  1.miesto VI.B – 2071 kg Najlepšími zberačmi na druhom stupni : Marian  Ďuriška z VI.B s 1478 kg.

Víťazným triedam srdečne blahoželáme a želáme im pekný zážitok .

Bubnovačka, aby bolo deti lepšie počuť...

„Ticho pred násilím deti neochráni“, práve preto sme si 19. 11. 2021 so žiakmi Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí...

Hravé čítanie na Hviezdoslavke

Sfumato je metóda splývavého čítania. Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob učenia...

Informatická súťaž iBOBOR

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž...

Deň nevidiacich

Tak ako každý rok, aj tento, sme si v ŠKD na našej ,,Hviezdoslavke“ pripomenuli 13.november - Deň nevidiacich...

Učenie pre život

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám, čím dokáže s nimi správne zaobchádzať v rôznych životných situáciách...

Návšteva v ŠKD

V rámci projektu „ Dnes mi číta babka, dedko“ sme si k nám do Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pozvali pani Martu Gömöriovú, ktorá s radosťou prijala naše pozvanie...

Sladký pozdrav pre seniorov

Október, mesiac úcty k starším, sa na Hviezdoslavke dlhé roky spájal s jabĺčkovou výzvou „Daruj jablko, daruješ zdravie.“...

Seminár o zahraničnej mobilite

Učiteľkám anglického jazyka zo ZŠ Hviezdoslavova sa v septembri podarilo zorganizovať niekoľko informačných a vzdelávacích seminárov...

Spomienka na J. Brocku

Pri príležitosti 75. výročia úmrtia povstaleckého básnika Jána Brocku bola s finančnou podporou Úradu vlády SR a s prispením mesta zrealizovaná oprava hrobového miesta nášho slávneho rodáka...

Halloweenská párty v ŠKD

Halloween je sviatok plný čarodejníc, duchov a iných príšer...

Halloweensky večer na Hviezdoslavke

Po minuloročnej prestávke sa v našej škole opäť uskutočnila jedna z najobľúbenejších akcií – Halloweenska párty...

Jesenný zber papiera

Mesiac október sa tradične nesie na Hviezdoslavke zberom papiera...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v dňoch od 28.10 - 1.11.2021. Nástup do školy po prázdninách je v utorok, 2.11.2021.

Medzinárodný deň školských knižníc

...je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.

Jablkový deň

Viete že existuje Medzinárodný deň jabĺk?

Tradičná slovenská pochúťka

16. október je Svetovým dňom výživy...

Jabĺčkové popoludnie v ŠKD

Jabloň je u nás najrozšírenejším ovocným stromom a právom je považovaná za najstarší ovocný strom...

Tekvica – symbol jesene

Tekvice neodmysliteľne patria k jeseni. Kto by ich nepoznal, sú farebné, chutné a pekné...

Aktivity pre budúcich prvákov

„BEZPEČNE NA CESTE" je názov podujatia, ktoré sme zorganizovali v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Ako si žiaci z Hviezdoslavky vyskúšali kašírovanie...

Na hodine výtvarnej výchovy sme s ôsmakmi tvorili priestorové diela z papiera...

Informačné a vzdelávacie semináre pre učiteľov na Hviezdoslavke

Vzdelávanie učiteľov je veľmi dôležité. Byť vzdelaný a neustále informovaný, získať nové impulzy do práce s deťmi a zvýšiť kvalitu vyučovania svojho predmetu...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

V Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sme si Európsky deň jazykov tento rok pripomenuli súťaživou formou...

Rozlúčka s letom

Školský rok 2021/2022 sme v Školskom klube detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej začali aktívne, a to športovými hrami na našom školskom dvore...

Hviezdoslavka opäť zapojená v projekte na podporu čitateľskej gramotnosti

„Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie“ . Milan Rúfus

Hviezdoslavka s Erasmom na Malte

Leto na Malte, k tomu už hádam netreba žiadny komentár...

Bezpečne do školy

Bezpečná cesta detí do škôl je cieľom všetkých rodičov aj učiteľov...

Otvorenie školského roka 2021/2022 na Hviezdoslavke

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme sa opäť stretli v škole...

AKTUALITY 2020/2021


Jesenný zber papiera

02.11.2021

Mesiac október sa tradične nesie na Hviezdoslavke zberom papiera. Tento rok sme si pre najlepšiu triedu na prvom a druhom stupni pripravili výlet do okolia Revúcej.  Naši žiaci spoločne vyzbierali 8 ton papiera.

Výsledky : 1. Stupeň: 1. miesto III.A – 990 kg. Najlepší zberači na prvom stupni sú sestry Koreňové z III.A  s 700 kg papiera.

                                   2. Stupeň:  1.miesto VI.B – 2071 kg Najlepšími zberačmi na druhom stupni : Marian  Ďuriška z VI.B s 1478 kg.

Víťazným triedam srdečne blahoželáme a želáme im pekný zážitok .

Perfektné ukončenie života v ŠKD

V predposledný deň školského roka si pani vychovávateľky a pán vychovávateľ pripravili pre deti netradičnú rozlúčku s ŠKD...

Víťazka výtvarnej súťaže časopisu Vrabček

Výherkyňa výtvarnej súťaže časopisu Vrabček "Rozkvitnutý strom" Bianka Breznaníková (1B oddelenie ŠKD).

Rozlúčka so šlabikárom

28.júna 2021 sa v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej konala malá, no veľmi milá slávnosť...

Výlet za odmenu

Usporiadať výlet pre deti v tomto školskom roku bolo veľmi náročné, no nám na ,,Hviezdoslavke" sa to predsa len podarilo...

Naša Lily je najlepšia...

A že je to naozaj pravda, o tom nás Lianka Micskyová (III.A) presvedčila v Regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2021 v Rimavskej Sobote...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ